27 Απρ 2018

Attica Group: Κερδοφόρος ρότα παρά την αύξηση της τιμής των καυσίμων


Τα αποτελέσματα χρήσεως  2017 ανακοίνωσε η  Attica Group. Παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις  271,54 εκατ. ευρώ  έναντι  268,61 εκατ. στη χρήση 2016 και Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)  50,36 εκατ. έναντι κερδών  70,03 εκατ. στη χρήση 2016.


Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 1,25 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 20,25 εκατ. στη χρήση 2016. Η  απόκλιση στην κερδοφορία, σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την αύξηση της τιμής των καυσίμων που επιβάρυνε τον Όμιλο με ποσό  22 εκατ.

Στις 31.12.2017, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε  44,10 εκατ. έναντι  51,22 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Τα ενσώματα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε  527,07 εκατ. ( 547,91 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016).

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2017 ανέρχεται σε 238,73 εκατ. ( 255,45 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016) από τα οποία  214,43 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ( 229,81 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016) και  24,30 εκατ. μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση ( 25,64 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016).

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2017 σε  402,92 εκατ. και αντιστοιχούν σε  2,10 ανά μετοχή.


ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δώδεκα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, από τα οποία τα έντεκα είναι ιδιόκτητα και το ένα με σύμβαση μακροχρόνιας ναύλωσης.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 το συνολικό μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου ενισχύθηκε σε όλες τις κατηγορίες εσόδων με αύξηση κατά 2,2% στους επιβάτες, κατά 5,7% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 3,5% στα φορτηγά αυτοκίνητα. Τα συνολικά δρομολόγια των πλοίων αυξήθηκαν κατά 3,3% σε σχέση με το 2016.

Στην Αδριατική θάλασσα και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα και Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι (σε κοινοπραξία με την ΑΝΕΚ), το μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου, αυξήθηκε κατά 17,3% στους επιβάτες, κατά 17,0% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 8,0% στα φορτηγά αυτοκίνητα. Τα δρομολόγια των πλοίων στην Αδριατική αυξήθηκαν κατά 2,6% σε σχέση με το 2016.

Στην ελληνική Ακτοπλοΐα και ειδικότερα στις γραμμές Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο, Πειραιάς-Χανιά και Πειραιάς-Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, εκτελώντας συνολικά 3,4% περισσότερα δρομολόγια από το 2016, το μεταφορικό έργο του Ομίλου αυξήθηκε κατά 0,8% στους επιβάτες, κατά 4,0% στα Ι.Χ. οχήματα, και κατά 1,5% στα φορτηγά αυτοκίνητα. Στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με την ΑΝΕΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.