4 Ιαν 2017

EMICERT: Ο πρώτος διαπιστευμένος φορέας παγκοσμίως για την επαλήθευση των εκπομπών CO2 στη ναυτιλία (EU MRV)Σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 για την παρακολούθηση, την αναφορά και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στη ναυτιλία (EU MRV), κάθε πλοίο άνω των 5000 GT το οποίο έχει εμπορική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό λιμάνι οφείλει από 1/1/2018 και μετά να παρακολουθεί και να αναφέρει μια σειρά από στοιχεία που σχετίζονται με τις εκπομπές CO2. Στις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού εκτιμάται ότι εμπίπτουν περίπου 15.000 πλοία, καθένα εκ των οποίων οφείλει να αναφέρει τα στοιχεία αυτά σε ετήσια βάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού πρώτα φροντίσει να έχουν επαληθευθεί από έναν ανεξάρτητο, διαπιστευμένο κατά ISO 14065 επαληθευτή (Verifier).

Πριν την έναρξη της περιόδου παρακολούθησης, ο Κανονισμός επιβάλλει σε κάθε υπόχρεο πλοίο να αναπτύξει μια κατάλληλη μεθοδολογία παρακολούθησης των απαιτούμενων στοιχείων, να συντάξει ένα Σχέδιο Παρακολούθησης (Monitoring Plan) και να το υποβάλλει νωρίτερα από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, για αξιολόγηση (assessment) σε έναν διαπιστευμένο φορέα επαλήθευσης.

O EMICERT, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ εξειδικευμένος φορέας που ασχολείται από το 2005 αποκλειστικά με την επαλήθευση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είναι έως τώρα ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ οργανισμός που ολοκλήρωσε τη διαδικασία διαπίστευσης κατά ISO 14065 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2015/757 (EU MRV).

Στις 20 Δεκεμβρίου 2016, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) εξέδωσε το νέο πιστοποιητικό του EMICERT (874-3) στο οποίο περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση των σχεδίων παρακολούθησης των πλοίων (Assessment of the ship’s Monitoring Plan). Η διαδικασία διαπίστευσης (προετοιμασία και επιθεωρήσεις), η οποία διήρκησε πάνω από 12 μήνες, επιβεβαίωσε την τεχνική επάρκεια του φορέα σε επίπεδο, τόσο συστήματος, όσο και τεχνογνωσίας του εμπλεκόμενου προσωπικού. Το πιστοποιητικό διαπίστευσης βεβαίως είναι αποδεκτό σε όλη την ΕΕ, εφόσον το ΕΣΥΔ, ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης στην Ελλάδα, είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ) και της Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης των δραστηριοτήτων τους (MLA – Multilateral Agreement).

Εντός των επόμενων 8 μηνών (έως 31/08/2017) όλα τα υπόχρεα πλοία θα πρέπει να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους για την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Ο EMICERT καλύπτοντας πλήρως τόσο τα τυπικά προσόντα του επαληθευτή, όσο και τα ουσιαστικά (πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην επαλήθευση CO2) έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασίες με σημαντικές ναυτιλιακές εταιρείες προκειμένου να τις υποστηρίξει στην έγκαιρη, αξιόπιστη και αποτελεσματική συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του κανονισμού.


Σχετικά με την εταιρεία
Ο EMICERT (πρώην ECOCERT) είναι ελληνικός διαπιστευμένος φορέας από το 2005 με αποκλειστικό αντικείμενο την επαλήθευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το πεδίο διαπίστευσης κατά ISO 14065 καλύπτει το σύνολο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, τις αεροπορικές εταιρείες, τη ναυτιλία, καθώς και τα εθελοντικά σχήματα (ανθρακικό αποτύπωμα - carbon footprint) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών και προτύπων.

Ο EMICERT έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στις αγορές της Ελλάδας, Κύπρου, Βουλγαρίας και Ιρλανδίας, ενώ δραστηριοποιείται σε άλλες 7 χώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.